Soovitame lugeda

Adesman, A. (2011). 200 laste kasvatamisega seotud müüti ja fakti.

Arula, T.; Linn, E.; Paal, K. (2005). Lapseea iseärasused. Härmametsa Talu kirjastus.

Butterworth, G., Harris, M. (2002). Arengupsühholoogia alused. Tartu Ülikooli Kirjastus.

Einon,D. (2000). Meie tark laps. Maalehe Raamat

Elliott, M. (1998). 501 moodust olla parem lapsevanem. Varrak.

Hansson J., Oscarsson C.(2006). Õnnelikud lapsed. Raamat lapsevanemaks olemisest. Varrak.

Isop, E. (1976). Liikumismängud lasteaias. Tallinna Pedagoogiline Instituut.

Jakobson, T. (2009). Liisusalmid ja lasteriimid. Tallinn, Kirjastus Ilo

Jalanko, H. (2005). 100 küsimust lastearstile. Libra Medici. Kirjastus Medicina.

Keltikangas-Järvinen, L. (2011). Sotsiaalsus ja sotsiaalsed oskused. Tln., Koolibri

Kinos, J., Pukk, M. (2010). Lapsest lähtuv kasvatus. Kirjastus TEA

Kivi, L.; Sarapuu, H. (2005). Laps ja lasteaed. Lasteaiaõpetaja käsiraamat.

Kraav, I.(2007). Lapsehoidja käsiraamat. Tallinn: Perekasvatuse Instituut

Kumpas, A., Vikat, M. (2001). Väikelaps ja tema kasvukeskkond II. Tallinn, TPÜ Kirjastus

Lapsevanematele erivajadustega lastest (2008). Koostaja: M.Veisson. AS Atlex

Laxen, U. (2005). Mängu kaudu sisemise vabaduseni. Kirjastus Ilo

Leppik, P. (2004). Lapse ja tema mõtlemise arendamine. Tartu Ülikooli Kirjastus

Montonen, R. (2005) Lapse areng: vanemate küsimustele vastab lapsepsühholoog

Niiberg, T., Linnas, M. (2007). Laps läheb lasteaeda. Tartu, AS Atlex,

Nugin, K. (2001). Väikelaps ja tema kasvukeskkond II, Tallinn TPÜ Kirjastus.

Palmano, P. (2008). Jah, palun. Tänan!

Paloheimo, M. (2008). Lapsepõlve mõjud.

Pärlist, M. (1995). Laps ja allergia. Tallinn: Valgus.

Raukas, R., Uibo,O.,Raal, A. (2006). Tervislik toit lapseootel naisele, imikule, väikelapsele. Valgus

Redpap, V. (2006). Kui teie laps jäi haigeks. Odamees

Saarits, Ü. (2005). Emotsionaalne areng ja kasvatus. Rmt.: L.Kivi, H.Sarapuu (koost.). Laps ja lasteaed. Lasteaiaõpetaja käsiraamat.

Smith, P. K., Cowie, H., Blades, M. (2008). Lapse arengu mõistmine. TLÜ Kirjastus.

Trachterberg, J. (2007). Head lapsed, halvad harjumused. Tallinn:

Tulvi, E. (2007) Hoidu ohtudest ja ela turvaliselt. Ilo Kirjastus

Ugaste, A., Tuul, M., Välk, T. (2008). Üldoskuste areng koolieelses eas.

Vahter, E. (2008). Õppimine ja õpetamine koolieelses eas. TÜ Kirjastus

Vahtramäe, J., Veisson, M. (2001). Väikelaps ja tema kasvukeskkond II, TPÜ Kirjastus

Veisson, M. (2005). Erivajadustega ja andekad lapsed.

Väikelaps: kuidas kasvab ja areneb 1-5 aastane (2005 aprill). Pere ja Kodu eriväljaanne /Koostaja Eva Mere. Ajakirjade Kirjastus.