Lapsehoidja kutse taotlemiseks on vajalik läbida erialane kursus. Sobivaid kursuseid pakuvad erinevad koolitusasutused ja kutsehariduskeskused. Meie soovitame kutseliidu liikmeid.  

Lapsehoidjal on vaja ennast täiendada. Lapsehoidja kutsetunnistus kehtib 5 aastat. Kutse taastõendamiseks on vajalik selle aja jooksul läbida täiendkoolitusi vähemalt 120 tundi. Täiendkoolitusteks sobivad erinevad kursused ja koolitused, mille teemad  sisaldavad lapsehoidja kutsestandardis loetletud kompetentse.