Alu Rahvaõpistu on MTÜ Alu Rahvaõpistu Seltsi täiskasvanute koolitusasutus alates 1999. Põhieesmärgiks on pakkuda täiskasvanuile võimalust täiendada ja arendada oma teadmisi ning oskusi tööturul. Koduleht: https://alurahvaopistu.ee/